Výstavba rodinných domů

Možnosti výstavby

Výstavbu rodinných domů je nutno rozdělit na několik kategorií:

  • výstavba nových RD na pozemcích klientů
  • výstavba nových RD na našich pozemcích
  • rekonstrukce stávajícího RD
  • půdní vestavba

Výstavba nových RD na pozemcích klientů

Při návrhové fázi tvoření individuálního projektu se snažíme naše praktické zkušenosti ve spolupráci s projektantem a klientem začlenit do výkresové dokumentace. Nemáte – li ješte vybraného projektanta, je možno po konzultaci doporučit některého z námi prověřených spolupracujících projektantů.

Při výběru katalogového projektu např. na  www.euroline.cz  jsou pro nás prvotní zákazníkova přání a požadavky s ohledem na zvolenou lokalitu k výstavbě.

Neobsahuje-li projekt stavební povolení, osazení objektu do terénu, radonový průzkum , statické posouzení základové spáry – vypomůžeme se zajištěním zprostředkování těchto služeb např. externími projektanty, s nimiž spolupracujeme . Toto se týká i vytyčení stavby a zaměření pro kolaudaci.

Výstavba nových RD na našich pozemcích

Pro výstavbu platí stejné body jako v bodě A) .Více se dozvíte zde.

Rekonstrukce stávajícího RD, půdní vestavba

Pro výstavbu platí stejné body jako v bodě A). Navíc při rekonstrukci je nutno uvážit výši finanční investice a rozsah rekonstrukce, protože se může snadno stát, že za obdobných investic je možno pořídit někdy sice menší, ale zcela nový dům.

Důležité informace

Pracujeme s certifikovanými materiály a výrobky. Při výběru materiálů a výrobků upřednostňujeme požadavky projektu a klienta.

Cenovou nabídku díla provedeme vždy dopředu před uzavřením smlouvy.

Po celou dobu výstavby jsme s klientem v kontaktu při pravidelných kontrolních dnech. Ke každému zákazníkovi přistupujeme individuálně a konzultujeme s ním jeho veškeré požadavky a změny.

Po dobu záruky na dílo jsme klientovi neustále k dispozici.

© 2022 Viktor Lutera - stavitelství. All Rights Reserved.

NzZjMzI4O