Realizace půdní vestavby, která má splňovat majitelova očekávání jak z hlediska vizuálního, tak z hlediska technického a užitného, může být pro začínajícího stavebníka složitou výzvou.

Proto, pokud je ze strany stavebníka zájem, tak při návrhové fázi tvoření projektu půdní vestavby přicházíme s nezávaznou nabídkou, kdy se snažíme naše praktické zkušenosti ve spolupráci s projektantem a stavebníkem začlenit do výkresové dokumentace.

Nemáte – li ještě vybraného projektanta, je možno po konzultaci doporučit některého z námi prověřených spolupracujících projektantů.

Před začátkem projektování je nutno důkladně promyslet také reálný postup při realizaci prací s ohledem na zásobování stavebním materiálem (např. vysoké bytové domy s nedostatečnou parkovací kapacitou, kde je nutná část záboru veřejného pozemku) a dopad realizace prací na nedotčenou část objektu a jeho obyvatele po celou dobu prací.

Pracujeme s certifikovanými materiály a výrobky. Při výběru materiálů a výrobků upřednostňujeme požadavky projektu a klienta.

Cenovou nabídku díla provedeme vždy dopředu před uzavřením smlouvy.

Po celou dobu výstavby jsme s klientem v kontaktu při pravidelných kontrolních dnech. Ke každému zákazníkovi přistupujeme individuálně a konzultujeme s ním jeho veškeré požadavky a změny.

Po dobu záruky na dílo jsme klientovi neustále k dispozici.

© 2022 Viktor Lutera - stavitelství. All Rights Reserved.

NGY3OG